Nền tảng cấp doanh nghiệp để giải quyết các nhiệm vụ kinh doanh phức tạp

Khách hàng tiềm năng và hỗ trợ bán hàng hóa và dịch vụ

Các khả năng:

  • Tiện ích trò chuyện AI cho trang web của bạn
  • Kịch bản trải nghiệm khách hàng thích ứng được cá nhân hóa
  • Quản lý chiến dịch quảng cáo
  • Mục tiêu được cá nhân hoá
  • Tối ưu ngân sách quảng cáo

85%

Tự động hóa phản hồi yêu cầu tiêu chuẩn

70%

Tiết kiệm chi phí trong hỗ trợ khách hàng

x4

Các chương trình đào tạo tăng tốc nội dung

65%

Giảm thời gian đàm thoại

Nền tảng cấp doanh nghiệp để giải quyết các nhiệm vụ kinh doanh phức tạp

Khách hàng tiềm năng và hỗ trợ bán hàng hóa và dịch vụ

Các khả năng:

  • Tiện ích trò chuyện AI cho trang web của bạn
  • Kịch bản trải nghiệm khách hàng thích ứng được cá nhân hóa
  • Quản lý chiến dịch quảng cáo
  • Mục tiêu được cá nhân hoá
  • Tối ưu ngân sách quảng cáo
 

85%

Tự động hóa phản hồi yêu cầu tiêu chuẩn

70%

Tiết kiệm chi phí trong hỗ trợ khách hàng

x4

Các chương trình đào tạo tăng tốc nội dung

65%

Giảm thời gian đàm thoại